My Partena Professional

Cher client,

Le portail « My Partena » auquel vous souhaitez vous connecter n’est plus accessible.

Vous allez être automatiquement redirigé vers le nouveau portail « My Partena Professional » à l’adresse https://my.partena-professional.be dans quelques secondes.

Votre identifiant et votre mot de passe restent inchangés.

Bonne visite!

Beste klant,

Het « My Partena » portaal waarmee u verbinding wilt maken, is niet langer toegankelijk.

U wordt binnen enkele seconden automatisch doorgestuurd naar het nieuwe « My Partena Professional » portaal op https://my.partena-professional.be.

Uw gebruikersnaam en wachtwoord blijven ongewijzigd.

Goed bezoek!

Dear Customer,

The « My Partena » portal to which you wish to connect is no longer accessible.

You will be automatically redirected to the new « My Partena Professional » portal at https://my.partena-professional.be in a few seconds.

Your username and password remain unchanged.

Good visit!